Nieuwe leerlingen.

Inschrijving van leerlingen.

Als u informatie wilt over onze school of uw kind wilt inschrijven, kunt u een afspraak maken met de directie. U krijgt uitgebreide informatie over de school en een rondleiding.
Wanneer uw kind al op een andere basisschool zit, nemen wij vooraf contact op met de huidige school van uw kind om te informeren naar het onderwijskundig rapport.
Indien u uw kind niet wegens verhuizing van school wilt laten veranderen, vindt een overstap naar onze school alleen plaats nadat u op de huidige school van uw kind eveneens een gesprek met de directie heeft gehad over de reden van de overplaatsing.
 
De rondleidingen voor nieuwe ouders vinden dit schooljaar (2023-2024) plaats op:
 
Dinsdag 3 oktober 2023 10.30 tot 11.30 
Maandag 6 november 2023 15.30 tot 16.30
Vrijdag 1 december 2023 11.00 tot 12.00
Woensdag 24 januari 2024 14.00 tot 15.00
Dinsdag 27 februari 2024 13.00 tot 14.00
Donderdag 4 april 2024 15.30 tot 16.30 
Dinsdag 4 juni 2024 10.30 tot 11.30

De rondleidingen duren ongeveer een uur. Tijdens de rondleiding zijn beide ouders uitgenodigd. Tijdens de rondleiding is het niet mogelijk kinderen mee te nemen, dit in verband met de rust tijdens de uitleg en de rust bij het daadwerkelijk bekijken van de verschillende groepen. Aanmelden voor een rondleiding kan door contact op te nemen met onze administratief medewerker Jaimy Zuijderwijk of een mail te sturen naar: administratie.franciscus@atlantbo.nl 
 

Plaatsing van leerlingen
 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u bericht over de plaatsing van uw kind in de groep.
Via de administratie ontvangt u een uitnodiging voor de eerste kennismaking. De plaatsing van uw kind in een groep is onder andere afhankelijk van de samenstelling en de grootte van de groep.
Vierjarigen zijn niet leerplichtig en het aantal dagdelen dat uw kind naar school gaat, kunt u in overleg met de leerkracht vaststellen. Voorwaarde daarbij is wel dat er sprake is van regelmaat, zodat een kind een ritme in de week ervaart. Veel kinderen willen heel snel iedere dag en hele dagen naar school, omdat zij merken dat hun klasgenoten dat ook doen.

Inschrijfformulier.

Het formulier voor aanmelding van nieuwe leerlingen vindt u op de homepage van onze site onder de blauwe button.