Continurooster en schooltijden.

Schooltijden & continurooster

Groep 1 t/m 8
 
maandag 8.30 tot 14.30
dinsdag 8.30 tot 14.30
woensdag  8.30 tot 12.15
donderdag 8.30 tot 14.30
vrijdag (groep 1 t/m 4)  8.30 tot 12.15
vrijdag (groep 5 t/m 8)  8.30 tot 14.30

Let op: de groepen 6 beginnen om 8.25 uur en eindigen om 14.25 uur.

De kinderen mogen 10 minuten vóór schooltijd naar binnen; dan gaat de eerste bel. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaat de tweede bel. Alle kinderen komen dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de derde bel en starten in alle groepen de lessen. In de onderbouw (groepen 1-4) is het gebruikelijk dat de ouders de kinderen in de klas brengen. Vanaf groep 5 blijft u als ouder dus buiten, de kinderen moeten zelf naar binnen gaan. U hebt voor schooltijd de gelegenheid om de leerkracht even kort te informeren over uw kind. Voor een gesprek over de voortgang van uw kind kunt u een afspraak maken met de leerkracht.
 
Kinderen die te laat komen, missen veel en storen de lessen erg. Daarbij voelen leerlingen zich er zelf ook niet prettig bij om een uitzondering te vormen. Dus kom op tijd! Bij regelmatig te laat komende kinderen nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek. Ook kan school beslissen om bij frequent te laat komen de Jeugdarts of de Leerplichtambtenaar in te schakelen. Op de website vindt u onder downloads het verzuimprotocol.
 
De school werkt met een continurooster. Door de schoolconciërge in te zetten en de coördinatie te geven kunnen we de kosten laag houden. Ouders betalen €45,- euro per schooljaar per leerling. De ouders die helpen bij het toezichthouden tijdens het buitenspelen ontvangen een vrijwilligersvergoeding, die van deze bijdrage worden betaald. Ook worden deze ouders vrijgesteld van de betaling van de kosten voor het continurooster. Daarnaast gebruiken wij het geld om extra buitenspeelmateriaal aan te schaffen.